Ansatte

Sentrum legesenter i Sandnes er et legefellesskap med 4 leger.

Foruten legene består staben vår av en hjelpepleier, 1 medisinsk sekretær og 3 legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også en LIS1 (lege i spesialisering 1, tidligere kalt turnuslege) på legekontoret.  LIS1 er ferdig utdannede leger som gjennomfører en obligatorisk praksis på 6 måneder i allmennpraksis. Før dette har de jobbet som LIS1 i 12 måneder på sykehus. LIS1 veiledes av en annen erfaren lege på kontoret.