Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019- 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Dette blir tilsendt i posten når du har oppnådd frikortgrensen.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • E-konsultasjon med allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon og e-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Konsultasjon hos LIS1/turnuslege 155 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Det gjelder bl.a. alle attester. Prisen er timebasert, og vil variere med arbeidsmengden. Minstepris for attester er kr 200.
Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av henvisning, journal etc. 59 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, innlegging av spiral, større sårskift m.m 181 kr