Lege i spesialisering/LIS1

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med LIS1 i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellem LIS1 og den veiledende legen på legekontoret.

LIS1 er en ferdig utdannet lege som har hatt 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i en allmennpraksis.