Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordnær kontortid. Hjemmebesøk kan foretas av den enkelte fastlege etter vurdering av behov.