Leger

 

Liv Løland, spesialist i allmennmedisin

Liv-Marit Johansen, fastlege

Christian Nakling, spesialist i allmennmedisin og nevrologi

Anne Siri Godeseth Storesund, fastlege.

Karoline Lind Mjanger , Lege i spesialisering1  1.9.2022-28.2.2023