Leger

 

Liv Løland, spesialist i allmennmedisin

Liv-Marit Johansen, fastlege

Christian Nakling, spesialist i allmennmedisin og nevrologi

Anne Siri Godeseth Storesund, fastlege.  Torstein Hafsahl er vikar for dr Storesund 1.4.2021 – 1.4.2022

Line Kyllingstad , Lege i spesialisering1  1.3.2021-30.09.2021